Menu Zamknij

O nas


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną powstałą z przekształcenia i na bazie Kolumny Transportu Sanitarnego w Suwałkach, posiadającą osobowość prawną, pokrywającą z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. Posiada wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej: RZOZ 000000010910, Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000056864 i działa na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/179/2012 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2012r. Organem założycielskim Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach jest Województwo Podlaskie.


Głównym terenem prowadzenia działalności przez WSPR SP ZOZ w Suwałkach jest:
– miasto Suwałki,
– powiat suwalski,
– powiat augustowski

Struktura organizacyjna WSPR SP ZOZ:

Dyrektor WSPR:
Krystyna Szczypiń

p.o. Z-ca dyrektora ds. lecznictwa:
lek. med. Monika Śniecińska, tel. (prefix – 87) 566 22 68 wew. 24

Główna Księgowa:
Maria Perkowska, tel. (prefix – 87) 566 22 68 wew. 18

Dział Administracyjny:
Kierownik działu: Alicja Krupińska, tel. (prefix – 87) 566 22 68 wew. 21

Do głównych zadań należy- prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, rozliczeń z ZUS, prowadzenie rozliczeń do Urzędu Skarbowego i statystyk na potrzeby Urzędu Statystycznego.

Dział Usług Medycznych
Kierownik działu: Elżbieta Luto, tel. (prefix – 87) 566 22 68 wew. 31

Do głównych zadań należy – nadzorowanie pracy zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego oraz wykonywanie związanych z tym rozliczeń i prowadzenie statystyk. Prowadzenie rozliczeń z NFZ w ramach kontraktów na świadczenie usług medycznych.
Do zadań Działu należy dodatkowo udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Dział Obsługi Technicznej
Kierownik działu: Bogdan Bezdziecki, tel. (prefix – 87) 566 22 68 wew. 17

Do głównych zadań należy – nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem zaplecza technicznego WSPR.
W skład Działu Obsługi Technicznej wchodzi: stacja kontroli pojazdów, stacja obsługi pojazdów oraz sklep motoryzacyjny, które stanowią dodatkowe źródła finansowania działalności WSPR.

Dział Usług Transportowych
Kierownik działu: Leszek Butkiewicz, tel. (prefix – 87) 566 22 68 wew. 27

Do głównych zadań należy – Nadzór nad taborem samochodowym będącym w posiadaniu WSPR SPZOZ w Suwałkach. Zabezpieczenie w zakresie usług transportowych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu powiatów suwalskiego ziemskiego i grodzkiego, powiatu augustowskiego oraz w razie potrzeby powiatów ościennych. Świadczenie usług transportu sanitarnego w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz zabezpieczenie medyczne imprez masowych i zawodów sportowych. Realizacja usług transportu sanitarnego i specjalistycznego transportu medycznego na zasadach komercyjnych dla innych instytucji i osób prywatnych na terenie kraju i za granicą.

WSPR posiada jednostkę terenową w miejscowości Augustów (ZPD Augustów), natomiast w miejscowości Rutka Tartak i Filipów utworzono punkt wyczekiwań, w ramach ZPD Suwałki

ZPD Augustów:
Koordynator Katarzyna Zackiewicz: tel. (87) 643-29-99, (87) 643-59-14

Do głównych zadań należy – obsługa powiatu augustowskiego w zakresie pomocy doraźnej poprzez zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego jak również zabezpieczenie usług transportu sanitarnego dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.