Menu Zamknij

Ogłoszenia i postępowania


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach zatrudni lekarza systemu, w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznych, tj.

Lekarz systemu to lekarz, który:
a)
posiada specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub
b)
lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i reumatologii lub pediatrii, lub
c)
lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zawieranej umowy, czasu jej trwania oraz warunków finansowych dostępne są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11 lub pod numerem telefonu (87) 566- 22- 68 wew. 21.

Suwałki, 03.04.2023r.


Suwałki, 29.03.2023r.


Suwałki, 23.03.2023r.


Suwałki, 20.03.2023r.

Treść: W toku prowadzonego postępowania o zamówienie nr OT 332-03-23 na dostawę ambulansu typu C dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, Zamawiający otrzymał  pytania i zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  przekazuje w załączniku  wyjaśnienia:


Suwałki, 17.03.2023r.

W toku prowadzonego postępowania o zamówienie nr OT 332-03-23 na dostawę ambulansu typu C dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, Zamawiający otrzymał pytania i zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia:


Suwałki, 13.03.2023
Suwałki, 21.04.2022r.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym – wynajem pomieszczeń:


Suwałki, 10.03.2022r.

Zapytanie ofertowe: wymiana nawierzchni betonowo-asfaltowej:


Suwałki, 04.01.2022r.

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia:


Suwałki, 24.11.2021r.

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne:


Suwałki, 22.11.2021r.

Odwołanie konkursu ofert: