Menu Zamknij

Ogłoszenia i postępowania


Suwałki, 23.03.2023r.


Suwałki, 20.03.2023r.

Treść: W toku prowadzonego postępowania o zamówienie nr OT 332-03-23 na dostawę ambulansu typu C dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, Zamawiający otrzymał  pytania i zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  przekazuje w załączniku  wyjaśnienia:


Suwałki, 17.03.2023r.

W toku prowadzonego postępowania o zamówienie nr OT 332-03-23 na dostawę ambulansu typu C dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, Zamawiający otrzymał pytania i zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia:


Suwałki, 13.03.2023
Suwałki, 21.04.2022r.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym – wynajem pomieszczeń:


Suwałki, 10.03.2022r.

Zapytanie ofertowe: wymiana nawierzchni betonowo-asfaltowej:


Suwałki, 04.01.2022r.

Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia:


Suwałki, 24.11.2021r.

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne:


Suwałki, 22.11.2021r.

Odwołanie konkursu ofert: